ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД: КОЛИ ВІН ЗАПРАЦЮЄ І ЯКІ СПРАВИ РОЗГЛЯДАТИМЕ?

Опублікованим нещодавно Законом України «Про Вищий антикорупційний суд» від 07.06.2018 № 2447- VII передбачено, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.
Даний суд є юридичною особою. Розташовується він у місті Києві. Суд розглядатиме справи і як суд першої інстанції, і як апеляційної. Для того, щоб у суспільства не виникало питань, яким чином один і той же самий орган здійснюватиме розгляд кримінальних проваджень і як суд першої інстанції, і як апеляція, Закон передбачив заборону розміщення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в одній будівлі з судовою палатою Вищого антикорупційного суду з розгляду кримінальних проваджень у першій інстанції.

КОЛИ ЗАПРАЦЮЄ?
Вищий антикорупційний суд запрацює з дня, коли збори суддів цього суду приймуть рішення про початок роботи суду. Це рішення буде опубліковане на веб-порталі судової влади та в газеті «Голос України». Збори суддів зберуться для визначення початку роботи Вищого антикорупційного суду не пізніше тридцяти днів з того моменту, коли за результатами конкурсу буде призначено щонайменше 35 суддів Вищого антикорупційного суду (у тому числі щонайменше 10 суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду). Коли саме за результатами конкурсу буде призначено таку кількість суддів – невідомо.

ЯКІ СПРАВИ РОЗГЛЯДАТИМЕ?
До предметної підсудності Вищого антикорупційного суду віднесено 23 статті Кримінального кодексу України, які можна умовно поділити на три категорії:
1) «Умовно корупційні злочини». Це 8 статей КК України, які передбачають покарання за злочини, віднесені приміткою до статті 45 КК України до категорії «корупційних», але лише за умови їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем:
•  стаття 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»;
•  стаття 262 КК України «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем»;
•  стаття 308 КК України «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»;
•  стаття 312 КК України «Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»;
•  стаття 313 КК України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням»;
•  стаття 320 КК України «Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»;
•  стаття 357 КК України «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження»;
•  стаття 410 КК України «Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем».
2) «Безумовно корупційні злочини». Це 11 статей КК України, що передбачають відповідальність за злочини, віднесені приміткою до статті 45 КК України до категорії «корупційних», незалежно від того, хто і яким чином їх вчинив:
•  стаття 210 КК України «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням»;
•  стаття 354 КК України «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації»;
•  стаття 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем»;
•  стаття 364-1 КК України «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»;
•  стаття 365-2 КК України «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги»;
•  стаття 368 КК України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»;
•  стаття 368-2 КК України «Незаконне збагачення»;
•  стаття 368-3 КК України «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»;
•  стаття 368-4 КК України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»;
•  стаття 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»;
•  стаття 369-2 КК України «Зловживання впливом».
3) «Додатково корумповані» статті КК України, тобто ті, які примітка до статті 45 КК України до категорії «корупційних» не відносить, проте статтею 31-1, якою Закон України «Про Вищий антикорупційний суд» доповнив КПК України, їх віднесено до підсудності цього суду. Це ще 4 статті КК України:
•  стаття 206-2 КК України «Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації»;
•  стаття 209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»;
•  стаття 211 КК України «Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону»;
•  стаття 366-1 КК України «Декларування недостовірної інформації».

ВАЖЛИВА УМОВА
Вищий антикорупційний суд відправлятиме правосуддя у кримінальних провадженнях про злочини, передбачені вищенаведеним переліком з 23 статей КК України, лише у разі, «якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених пунктами 1 – 3 частини п'ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України".
Тобто, якщо наявна хоча б одна з таких трьох умов (щоб було зрозуміло - це ті ж самі умови, за яких, згідно КПК, встановлюється, чи підслідна справа НАБУ, чи ні) :
«1) злочин вчинено:
Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем'єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, членом Центральної виборчої комісії, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України;
державним службовцем, посада якого належить до категорії "А";
депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;
суддею, суддею Конституційного Суду України, присяжним (під час виконання ним обов'язків у суді), Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої ради правосуддя, Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
прокурорами органів прокуратури, зазначеними у пунктах 1-4, 5-11 частини першої статті 15 Закону України "Про прокуратуру";
особою вищого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище;
військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;
керівником суб'єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;
2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);
3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статті 369-2 Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної у частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або у пункті 1 цієї частини».

Чи означає це, що Вищий антикорупційний суд відправлятиме правосуддя лише у тих кримінальних провадженнях, які підслідні НАБУ?
Насправді, ні. Аналіз процесуального закону показує, що, дійсно, усі справи, віднесені до підслідності НАБУ, підсудні Вищому антикорупційному суду. Проте, окрім справ, підслідних НАБУ, до підсудності Вищого антикорупційного суду віднесено також чималий «пласт» справ, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, зброї та радіоактивних матеріалів тощо.

ДО ЯКОГО СУДУ ПОТРАПЛЯТИМУТЬ «СТАРІ» КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ?
Перехідні положення Закону 2447- VII містять вказівки про те, що усі справи, віднесені до підсудності Вищого антикорупційного суду, мають направлятися на розгляд до цього суду, не залежно від дати відкриття кримінального провадження, дати закінчення розслідування тощо. Єдине виключення – це кримінальні провадження, судовий розгляд у яких вже буде розпочато до моменту початку роботи Вищого антикорупційного суду. У таких справах збережеться традиційний порядок їх розгляду судами, у тому числі апеляційними.

Отже, ми дійшли до висновку, що, по-перше, далеко не будь-яка справа, пов'язана з корупцією, обов'язково розглядатиметься Вищим антикорупційним судом. По-друге, будь-яка справа, досудове розслідування у якій велося НАБУ, має направлятися на розгляд до Вищого антикорупційного суду. По-третє, компетенція Вищого антикорупційного суду складається не лише зі справ, розслідування яких велося НАБУ, а й з багатьох інших справ, з яких чималу частку займатимуть справи про незаконний обіг наркотиків, зброї та радіоактивних речовин.

Як Ви вважаєте, чи зменшується рівень корупції з кожним новим антикопурційним органом?

Комментарии 1

Greg от 19 сентября 2018 19:49
Не думаю, що слід було створювати цей суд...
Добавить комментарий

Додати коментар